Gdynia,
NIP: 763-178-87-22 REGON: 523606315

+48 736 88 55 88
biuro@and-instal.pl

Oględziny instalacji elektrycznej

Podczas oględzin instalacji elektrycznej z punktu widzenia ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów:

  1. Istnienie ochrony przeciwporażeniowej (ochrona izolacyjna) w urządzeniach, np. w gniazdkach, włącznikach, lampach itp.

  2. Dostępność i stan przewodów uziemiających oraz połączeń uziemiających.

  3. Odpowiednie zabezpieczenie przewodów w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, np. w prowadnicach, korytkach, osłonach itp.

  4. Odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym dotykiem przewodów napięciowych, np. poprzez stosowanie osłon izolacyjnych, przegród, ekranów itp.

W odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  1. Istnienie i stan instalacji odgromowej oraz jej odpowiednie połączenie z uziemieniem.

  2. Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji elektrycznej, np. stosowanie materiałów ognioodpornych, unikanie stosowania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.